آخرین صندلی

باسمه تعالی

دست نوشته های ثبت نام مجلس هشتم (۱)

توضیح: مرحوم حاج آقا یحیی زاده در انتخابات مجالس ششم تا نهم شرکت کرد و بجز انتخابات اول، در سه انتخابات بعدی با رأى مردم وارد مجلس شد. اما وجه مشترک هر چهار بار، استنکاف او از ثبت نام برای نامزدی انتخابات بود و البته هربار با اصرارهای فراوان شمار زیادی از عموم مردم و اعلام تکلیف برخی نخبگان، وظیفه را چیزی خلاف تمایل شخصی و اولیه خود می دید و وادار به ورود به عرصه انتخابات می شد.

در میان روزنوشت های آن مرحوم در ایام نمایندگی، بخشهایی به جریانات منجر به نامزدی برای مجالس هشتم و نهم مربوط می شود.

به هدف ارایه نمونه ای از توجه به تکلیف گرایی و بی اعتنایی به مقام و منصب دنیایی، طی چند قسمت، بخشهایی از یادداشت های قابل انتشار مربوط به ثبت نام در مجلس هشتم تقدیم می گردد. امیدواریم بعدها بتوانیم یادداشت های مربوط به ثبت نام مجلس نهم را نیز منتشر کنیم.

به امید گسترش روزافزون وظیفه محوری در رفتارهایمان ان شاء الله.

صفحه اول از دفتر ۲۳ از مجموعه دفاتر روزنوشت های دوران نمایندگی

باسمه تعالی

“آخرین صندلی”

امروز پنجم آذر هشتاد و شش است و از روز هفتم آذر (دو روز دیگر) مجلس هفتم وارد شش ماه هشتم خواهد شد که این، آخرین شش ماه این مجلس است!

yahyazadeh (117)

طبق آئین نامه مجلس، هر شش ماه یک بار به قید قرعه، صندلی نمایندگان عوض می شود،؛ آنها که در ردیف جلو بوده اند، با قید قرعه صندلی ای از صندلی عقب، سهمشان می شود و …!

بنابر این، نیم سال آخر سال چهارم، آخرین نیمسال و هر صندلی که سهم ما شد، آخرین صندلی این دوره هست!

البته خیلی ها از ماه ها قبل به دنبال حفظ این صندلی برای دوره بعد و دوره های بعدی هستند و متاسفانه اکثر این افراد، این تلاش را نه برای انجام تکلیف بلکه برای حفظ قدرت دنبال می کنند و تعدادی هم برای انجام وظیفه شرعی!

اما من جزء هیچیک از این دو جریان نیستم و تمایل شخصی قوی ای برای نیامدن دارم! خدا کند که موفق بشوم!

خودم که از خودم در این عرصه راضی نیستم، اما اگر می دانستم که خدا راضی است، قطعا نظرم این نبود!

خیال می کنم، دشواری اصلی و اساسی تکلیف، شناخت آن هست! انسان نمی داند که تکلیف دارد یا نه؟ و چه تکلیفی دارد؟!

باز خیال می کنم، محرمات زودتر شناخته می شوند و راحت تر می توان شناخت، شاید هم به خاطر تعدد و تکثر آنها باشد! نمی دانم! ولی واجبات در ضروریات سهل و ساده، مشخص و معلوم می گردند ولی در موارد دیگر، بویژه در موضوعات جدید، این کار به شدت سخت است!

خدایا کمکم کن در شناخت وظیفه، انجام وظیفه! من ضعیف و کودنم! “ارائه” نه، “ایصال” نما! از گذشته ها بگذر و آینده را بنما!

خدایا! چنان کن سرانجام کار                           تو خشنود باشی و ما رستگار!

باز نشر محتوا با ذکر منبع " تارنمای فرهنگی مرحوم یحیی زاده" مجاز می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*