مرحوم یحیی زاده: خدا از ذره ای انحراف از راه امام و راه ولی فقیه، نخواهد گذشت

تاریخ نگارش توسط آن مرحوم:۵/۳۰ بعد ازظهر ۱۳ / ۵ / ۶۸ اول محرم الحرام ۱۴۱۰

به همه امت سفارش می کنم در هیچ(هر) موقعیتی و در هر شرایطی، راه امام را ادامه دهند و هرگز از این صراط مستقیم که با خون شهدا و ایثار جمیع ایثارگران به ما به ودیعت سپرده شده است، جدا و منحرف نشویم و این را بدانیم که حقیقتا خدا از هیچ ذره انحراف در این مورد نخواهد گذشت و هیچگاه از راه ولی فقیه، هرکس که باشد، جدا نشویم که راه امام به وسیله ولی فقیه منتخب خبرگان ترسیم می شود و بس.
و در این زمان به فرمایشات جانباز ایثارگر، شاگرد امام و یار صمیمی و مخلص امام حضرت آیت الله خامنه ای، گوش جان بسپاریم که هم اوست آشناترین فرد به سیره و سنت و روش و خط امام شهدا خمینی کبیر.

باز نشر محتوا با ذکر منبع " تارنمای فرهنگی مرحوم یحیی زاده" مجاز می باشد.