بایگانی برچسب ها : این الرجبیون

این الرجبیون

خدای من چه کرده ای یا چه کرده ام که به این روزم نشانده ای؟ ! آنهم به زور ! زیرا خودت می دانی که این وضعیت را اصلا دوست ندارم ! ولی مثل این که مجبورم اینطور باشم. آیا می شود تکانم دهی؟! تغییرم دهی؟! آیا می توانم امیدوار باشم؟! آیا نمی بایست ناامید باشیم؟! خدای رئوف، رهایم نکن... ادامه مطلب »

بازخوانی این الرجبیون (۳)

خدای من چه کرده ای یا چه کرده ام که به این روزم نشانده ای؟ ! آنهم به زور ! زیرا خودت می دانی که این وضعیت را اصلا دوست ندارم ! ولی مثل این که مجبورم اینطور باشم. آیا می شود تکانم دهی؟! تغییرم دهی؟! آیا می توانم امیدوار باشم؟! آیا نمی بایست ناامید باشیم؟! خدای رئوف، رهایم نکن... ادامه مطلب »

باز خوانی این الرجبیون۲

شاید امسال بیش از هرسال به این ماه پر فیض نیاز دارم! شاید هیچ سال در کسوت وکالت مردم، در این هفت سال، این قدر از وضع خود نگران نبودم! نمی دانم چرا، اینقدر به خودم در زمینه انجام تکلیف در این مسئولیت، تردید پیدا کرده ام! سوء ظن عجیبی به خود پیدا کرده ام! دقیقا به همین علت، انگیزه ای برای حضور مجدد در سنگر وکالت ندارم! ادامه مطلب »

این الرجبیون (۲)

ر این هفت سال، این قدر از وضع خود نگران نبودم! نمی دانم چرا، اینقدر به خودم در زمینه انجام تکلیف در این مسئولیت، تردید پیدا کرده ام! سوء ظن عجیبی به خود پیدا کرده ام! دقیقا به همین علت، انگیزه ای برای حضور مجدد در سنگر وکالت ندارم! ادامه مطلب »

این الرجبیون (۳)

خدای من چه کرده ای یا چه کرده ام که به این روزم نشانده ای؟ ! آنهم به زور ! زیرا خودت می دانی که این وضعیت را اصلا دوست ندارم ! ولی مثل این که مجبورم اینطور باشم. آیا می شود تکانم دهی؟! تغییرم دهی؟! آیا می توانم امیدوار باشم؟! آیا نمی بایست ناامید باشیم؟! خدای رئوف، رهایم نکن... ادامه مطلب »

این الرجبیون!؟

خدایا اجازه مده که عمر ما بی حاصل و مرتع شیطان باشد! خدایا مرا به ماه رجب الاصب به ماه رجب امیر مومنان (ع) به ایام البیض رجب به اعتقاد و اعتکاف رجبیون ، ببخش! یا من سبقت رحمته غضبه.. . ادامه مطلب »