بایگانی برچسب ها : رسانه

آخرین وصیت نامه ها ۸۷ و ۹۰

خاشعانه و عاجزانه از خدای ستّار و غفّار برای همه معاصی‌ام، توبه و استغفار نموده و طلب مغفرت می‌نمایم! خاضعانه از همه کسانی که در حقّشان ظلمی نموده‌ام یا نسبت به آنها قصور و تقصیری داشته‌ام، طلب عفو و حلالیّت می‌نمایم! همه کسانی که به من تهمت و افتراء زده یا از من غیبت نموده، حلال نموده و امر آنها را به خدای رئوف واگذار می‌نمایم! ادامه مطلب »