بایگانی برچسب ها : یارت عاشورا

بازنشر وصیت نامه مدینه

...به شما عزیزان سفارش می‌کنم تلاوت قرآن و قرائت زیارت عاشورا، اگر شده هیچ روز به هیچ وجه ترک ننمایید که خود نیز در هُموم و غُموم با تلاوت قرآن، چیزهایی به دست آورده‌ام و در گرفتاری‌ها با زیارت عاشورا،به سرعت رفع گرفتاری شده است. ادامه مطلب »