امیر المؤمنین (علیه السلام)

بازنشر فزت و ربّ الکعبة!

سلام بر این دو، زمانی که متولد شدند، سلام بر آنها، زمانی که به ازدواج هم در آمدند! سلام بر این دو و دو پسر حسن و حسین علیهما السلام، سلام بر این دو و زینب و کلثومش! سلام بر این دو و ملاقات مجددشان! سلام بر این دو و شفاعت از پیروانشان! ادامه مطلب »

باز نشر چه ماه ماهی!؟ و فزت ورب الکعبه!

علی القاعده می بایست امروزمدارس کشور سال تحصیلی خود را آغاز کنند ولی تقارن با چنین روزی مصیبتی ، موجب شده که فردا این اتفاق بیفتد، ولی از خود می پرسم آیا امکان دارد با رفتن علی علیه السلام، مدارس به طور کامل، حالت مدرسه به خود بگیرند؟ آیا با فقدان علی علیه السلام، عمده علم، عمل، معرفت، زهد، تقوی، عدل و … برای همیشه تعطیل نشد؟! ادامه مطلب »