مناسبت های دینی

دل‌تنگی‌های ایام حج

واقعاً من تاب دیدن چنین گزارش‌هایی [را] ندارم. هر وقت گزارشی زنده از آن دیار پخش می‌شود، به یاد روزهایی می‌افتم که در آن دیار بودم، خود را در موسم حج و در سفرهای متعدد عمره و در آنجا می‌بینم، به یاد خاطرات آن روزها می‌افتم، به یاد فرصت‌هایی که دیگر هرگز نخواهم داشت، به یاد روحیات آن روزهایم، به یاد خدا، به یاد پیامبر(ص)، به یاد مادرم حضرت زهرا(س)، به یاد ائمه بقیع علیهم‌السلام... ادامه مطلب »

این الرجبیون

خدای من چه کرده ای یا چه کرده ام که به این روزم نشانده ای؟ ! آنهم به زور ! زیرا خودت می دانی که این وضعیت را اصلا دوست ندارم ! ولی مثل این که مجبورم اینطور باشم. آیا می شود تکانم دهی؟! تغییرم دهی؟! آیا می توانم امیدوار باشم؟! آیا نمی بایست ناامید باشیم؟! خدای رئوف، رهایم نکن... ادامه مطلب »

باز نشر چه ماه ماهی!؟ و فزت ورب الکعبه!

علی القاعده می بایست امروزمدارس کشور سال تحصیلی خود را آغاز کنند ولی تقارن با چنین روزی مصیبتی ، موجب شده که فردا این اتفاق بیفتد، ولی از خود می پرسم آیا امکان دارد با رفتن علی علیه السلام، مدارس به طور کامل، حالت مدرسه به خود بگیرند؟ آیا با فقدان علی علیه السلام، عمده علم، عمل، معرفت، زهد، تقوی، عدل و … برای همیشه تعطیل نشد؟! ادامه مطلب »

باز نشر این الرجبیون!؟ 1 و 2

ماه رجب، ماه استغفار است، ماه تخلیه است تا به تحلیه و تجلیه برسیم!، شاید امسال بیش از هرسال به این ماه پر فیض نیاز دارم! شاید هیچ سال در کسوت وکالت مردم، در این هفت سال، این قدر از وضع خود نگران نبودم! نمی دانم چرا،... ادامه مطلب »

چه ماه ماهی!؟

خدای بزرگ چه می شد همه سال رمضان باشد! حالا می خواستی قدرش بدانیم ارزشش ببینیم فوقش فقط یک ماه از سال رمضان نمی بود نه آنکه...! خدایا نمی گویم نمازم را روزه ام را، نه نه! نماز و روزه چیز دیگری است که من آن را ارائه نکرده ام بل می گویم، نخوردن و نیاشامیدنم! دهان بستنم، خم و راست شدنم را بپذیر! ادامه مطلب »

ماه مبارک رمضان

البته ماه رجاء است ، نباید ناامید بود ، و من هم ناامید نیستم! خدا کند که به همین حیث و جهت ، به همین امید و رجاء به پروردگار ، خداوند در حقم لطفی نماید ، آخر خیلی بد است به هر دلیلی امید انسان در ماه یکپارچه امید و رجاء ، تبدیل به یأس و ناامیدی گردد! "هيهات ما ذلک الظن بک و لا اخبرنا من فضلک" ادامه مطلب »

بازخوانی این الرجبیون (۳)

خدای من چه کرده ای یا چه کرده ام که به این روزم نشانده ای؟ ! آنهم به زور ! زیرا خودت می دانی که این وضعیت را اصلا دوست ندارم ! ولی مثل این که مجبورم اینطور باشم. آیا می شود تکانم دهی؟! تغییرم دهی؟! آیا می توانم امیدوار باشم؟! آیا نمی بایست ناامید باشیم؟! خدای رئوف، رهایم نکن... ادامه مطلب »

باز خوانی این الرجبیون2

شاید امسال بیش از هرسال به این ماه پر فیض نیاز دارم! شاید هیچ سال در کسوت وکالت مردم، در این هفت سال، این قدر از وضع خود نگران نبودم! نمی دانم چرا، اینقدر به خودم در زمینه انجام تکلیف در این مسئولیت، تردید پیدا کرده ام! سوء ظن عجیبی به خود پیدا کرده ام! دقیقا به همین علت، انگیزه ای برای حضور مجدد در سنگر وکالت ندارم! ادامه مطلب »

این الرجبیون (2)

ر این هفت سال، این قدر از وضع خود نگران نبودم! نمی دانم چرا، اینقدر به خودم در زمینه انجام تکلیف در این مسئولیت، تردید پیدا کرده ام! سوء ظن عجیبی به خود پیدا کرده ام! دقیقا به همین علت، انگیزه ای برای حضور مجدد در سنگر وکالت ندارم! ادامه مطلب »

این الرجبیون (3)

خدای من چه کرده ای یا چه کرده ام که به این روزم نشانده ای؟ ! آنهم به زور ! زیرا خودت می دانی که این وضعیت را اصلا دوست ندارم ! ولی مثل این که مجبورم اینطور باشم. آیا می شود تکانم دهی؟! تغییرم دهی؟! آیا می توانم امیدوار باشم؟! آیا نمی بایست ناامید باشیم؟! خدای رئوف، رهایم نکن... ادامه مطلب »