بایگانی برچسب ها : سکته

10 سال پیش در این روزها 9 و 83/12/10 – سکته قلبی دکتر افروغ

امروز ظهر فهمیدم آقای دکتر افروغ بعد از تذکر آیین‌نامه‌ای ابتدای صبح امروز در اینکه چرا هیأت رئیسه، تحقیق و تفحص از مشارکت زنان را اعلام نکرده تا تصویب شود و مشارکت زنان اینطور گستاخی و جسارت خرج ندهد، به هرحال بعد از این تذکر دچار سکته می‌شود ادامه مطلب »