بایگانی برچسب ها : قیامت

اینجا مجنون است و واقعا دارالمجانین، هرکه اینجاست دیوانه است.

مگر ممکن است انسان عاقلی! خانه و زندگی را رها کند و بیاید در جزایر مجنون با آن هوای بسیارگرم شرجی و با آن موشها و پشه های فراوانش زندگی کند، نه هرکه اینجاست دیوانه است، دیوانه ی دیوانه! اما .... ادامه مطلب »

یاد شهدا در مدینه النبی

همسنگر دیروز، رفیقان گذشته های نه چندان دور، هرچند خجولانه اعتراف می کنم که اصلا بوئی از انسانیت نبرده ام ، اما به خدا هنوزهم شیفته شیدائی شما هستم، آیا همین کافی نیست! مرا دعا کنید؟! و تا مرا از خود نرانید.! در دادگاه قیامت و در بارگاه حضرت حق! شهادت دهید که این سید در روزهای حماسه و ایثار با شما بوده است! ادامه مطلب »