• نطق ۱۷ بهمن ۱۳۸۴

  بازخوانی نطق‌های مرحوم یحیی زاده

  نطق ۱۷ بهمن ۱۳۸۴

  نزدیک به سه سال مجبور شدیم داوطلبانه تعلیق را بپذیریم، پروتکل الحاقی را عمل کنیم، فراتر از آن به هر بازرس آژانس اجازه دهیم تا حتی از بعضی بخشهای نظامی و کارگاه‌های خصوصی مردم بازدید و بازرسی کند. 1033 صفحه گزارش دادیم، 1400 نفرروز بازرسی را اجازه دادیم، سخاوتمندانه‌ترین همکاری‌ها در چارچوب پادمان، پروتکل و فراتر از آن تحت عنوان دسترسی‌های شفاف‌ساز تحمل نمودیم. دولت ما اعلام کرد حاضریم در غنی‌سازی هر کشوری را به عنوان شریک بپذیریم. کدام کشور دنیا تا این حد درب‌های سری‌ترین اماکن خود را به روی شما گشوده است؟ البته همه این موارد در آن ایام شاید برای اعتمادسازی به نحوی لازم بود. اما بعد از همه این مسائل بیشتر معلوم شد آمریکا و اروپا مثل همیشه دروغ می‌گویند و سه سال ما را سرکار گذاشته‌اند. معلوم شد حال که به این شکل نسبت به کارهای پژوهشی و تحقیقی ما دلهره دارند و به همین بهانه می‌خواهند راه اندیشیدن را از ما بگیرند، دیری نخواهد پایید که بگویند اصلاً نفس کشیدن شما برای دنیا خطر دارد و شما حق حیات ندارید. ادامه مطلب »
 • آخرین نطق مرحوم یحیی زاده در مجلس ۲ اسفند ۹۱ + حواشی این نطق

  آخرین نطق مرحوم یحیی زاده در مجلس ۲ اسفند ۹۱ + حواشی این نطق

 • نطق مورخ چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۲/۱

  نطق مورخ چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۲/۱

 • نطق ۲۵ بهمن ۹۱ + حواشی این نطق، برگرفته از آخرین دفتر روزنوشت‌ها

  نطق ۲۵ بهمن ۹۱ + حواشی این نطق، برگرفته از آخرین دفتر روزنوشت‌ها

 • نطق مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۳

  نطق مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۳